Velkommen til Endelave Kro og Mødested ApS

I april 2009 stiftedes Endelave ApS med det formål at investere i Endelave Kro og at få kroen i drift igen efter længere tids lukning.

I 2023 har vi skiftet navn til Endelave Kro og Mødested ApS

Den 1. juni 2009 åbnede kroen efter en gennemgribende renovering – og siden forpagtet ud.

Pr. 1. maj 2023 drives Endelave Kro af forpagteren Jette Kristensen

Endelave Kro og Mødested ApS har en siddende bestyrelse, hvis primære opgaver er at sikre en rentabel drift af kroen samt at søge midler og støtte til nyinvesteringer og forbedringer.

I dag har knap 160 personer (fastboende, fritids-øboere, sejlere, flyvere og andre venner af øen) tegnet anpart i kroen (se desuden “Køb anpart”)

Vi har via LAG Småøerne modtaget støtte til vores ‘Projekt Energioptimering’ fra

Link til hjemmeside for Den Europæiske Landbrugsfond for udvikling af Landdistrikterne

tp://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_da.htm